Vergelijking van een immunochromatografische assaykit met DAS-ELISA voor grootschalige diagnose en moleculaire discriminatie van het Satsuma-dwergvirus verzameld uit citrusboomgaarden

Het Satsuma dwergvirus (SDV) beschadigt de citrusproductie ernstig door de kwaliteit en opbrengst van fruit te verminderen. Om besmetting met SDV te voorkomen, worden moederbomen voorafgaand aan de distributie van boomkwekerijen gecontroleerd op SDV-vrij. In deze studie hebben we een immunochromatografische assay (ICA) -kit vergeleken met een dubbel-antilichaam sandwich enzymgekoppelde immunosorbent-assay (DASELISA) voor grootschalige diagnose van SDV in boomgaardbomen in de prefectuur Shizuoka, Japan.

De twee methoden gaven tegenstrijdige resultaten voor 11 van de 1.705 monsters, die allemaal negatief waren volgens DAS-ELISA maar positief waren door ICA. De monsters die door DASELISA of ICA als positief werden gescoord, werden geanalyseerd door middel van reverse-transcriptie-polymerasekettingreactie en ze werden allemaal als positief bevestigd. Deze resultaten bevestigen het gebruik van ICA als screeningsmethode voor grootschalige diagnose. Stamdiscriminatie onthulde dat 16 van de 22 isolaten tot SDV behoorden, terwijl alleen infectie met citrusmozaïekvirus (CiMV) en co-infectie (SDV en CiMV) in de minderheid waren.

Deze studie had tot doel te onderzoeken of de trypsine-achtige peptidase-activiteitsassaykit (TLP-AA-Kit), die de activiteit van N-benzoyl-dl-arginine peptidase (trypsine-achtige peptidase) meet, kan worden gebruikt als een betrouwbaar hulpmiddel voor parodontitis detectie in populatie-gebaseerde surveillance. In totaal ondergingen 105 personen een parodontaal onderzoek over de hele mond en verstrekten ze tonguitstrijkjes als specimens voor verdere analyses. De resultaten van de TLP-AA-Kit werden gescoord tussen 1 en 5; hogere scores duidden op hogere trypsineconcentraties. Analyses van de werkingskenmerken van de ontvanger werden gebruikt om de voorspellende validiteit van de TLP-AA-Kit te evalueren, waarbij de parodontitisgevaldefinitie van de Centers for Disease Control / American Academy of Periodontology als referentie diende.

Ernstige en matige parodontitis werden vastgesteld bij respectievelijk 4,8% en 16,2% van de onderzoekspopulatie. De TLP-AA-Kit toonde een hoge diagnostische nauwkeurigheid voor ernstige parodontitis, met een oppervlakte onder de curve van 0,93 (95% betrouwbaarheidsinterval = 0,88-0,99). De diagnostische nauwkeurigheid van de TLP-AA-Kit voor matige / ernstige parodontitis was echter niet betrouwbaar. Hoewel verdere studies nodig zijn om onze resultaten te valideren, benadrukken de hierin verstrekte resultaten het potentieel van de TLP-AA-Kit als een nuttig hulpmiddel voor de detectie van parodontitis, vooral in ernstige gevallen, voor populatie-gebaseerde surveillance.

Vergelijkende prestaties van SARS-CoV-2-detectietesten met zeven verschillende primer- / probesets en één assaykit

More than 100,000 people worldwide are known to have been infected with SARS-CoV-2 beginning in December 2019. The virus has now spread to over 93 countries including the United States, with the largest cluster of US cases to date in the Seattle metropolitan area in Washington. Given the rapid increase in the number of local cases, the availability of accurate, high-throughput SARS-CoV-2 testing is vital to efforts to manage the current public health crisis. In the course of optimizing SARS-CoV-2 testing performed by the University of Washington Clinical Virology Lab (UW Virology Lab), we tested assays using seven different primer/probe sets and one assay kit.

We found that the most sensitive assays were those the used the E-gene primer/probe set described by Corman et al. All assays tested were found to be highly specific for SARS-CoV-2, with no cross-reactivity with other respiratory viruses observed in our analyses regardless of the primer/probe set or kit used. These results will provide invaluable information to other clinical laboratories who are actively developing SARS-CoV-2 testing protocols at a time when increased testing capacity is urgently needed worldwide.

Vergelijking van een immunochromatografische assaykit met DAS-ELISA voor grootschalige diagnose en moleculaire discriminatie van het Satsuma-dwergvirus verzameld uit citrusboomgaarden

Vergelijking van commerciële ELISA-kits, een prototype multiplex elektrochemoluminescentietest en een multiplex op parels gebaseerde immunoassay voor het detecteren van een op urine gebaseerde, blaaskanker-geassocieerde diagnostische handtekening.

De mogelijkheid om nauwkeurig meerdere eiwitten tegelijk te meten in een enkele test, kan de efficiëntie van klinische tests die uit meerdere biomarkers bestaan ​​aanzienlijk verbeteren. We onderzochten de diagnostische nauwkeurigheid van de twee multiplex eiwitarray-platforms voor het detecteren van een met blaaskanker geassocieerde diagnostische signatuur in monsters van een cohort van 80 proefpersonen (40 met blaaskanker). Urinemonsters uit de banken verzameld van de universiteiten van Kyoto en Nara werden vergeleken met histologisch bepaalde blaaskanker.

De concentraties van de 10 eiwitten (A1AT; apolipoproteïne E-APOE; angiogenine-ANG; koolzuuranhydrase 9-CA9; interleukine 8-IL-8; matrixmetalloproteïnase 9-MMP-9; matrixmetalloproteïnase 10-MMP10; plasminogeenactivatorremmer 1- PAI-1; syndecan-SDC1; en vasculaire endotheliale groeifactor-VEGF) werden gecontroleerd met behulp van twee prototype multiplex array-platforms en een enzymgekoppelde immunosorbenttest (ELISA) volgens de technische specificaties van de fabrikant. Het bereik voor het detecteren van elke biomarker werd verbeterd in de multiplexassays, hoewel de ondergrens van kwantificering (LLOQ) doorgaans lager was in de commerciële ELISA-kits.

Het gebied onder de werkingskenmerken van de ontvanger (AUROC) van de prototype multiplex-assays was naar verluidt 0,97 voor de multiplex parel-gebaseerde immunoassay (MBA) en 0,86 voor de multiplex elektrochemoluminescente assay (MEA). De gevoeligheden en specificiteiten voor MBA waren respectievelijk 0,93 en 0,95 en voor MEA respectievelijk 0,85 en 0,80.

FAM FLICA CASPASE-10 KIT (OKSA11285)

OKSA11285 100 Tests
EUR 1563
Description: Description of target: FAM FLICAâ„¢ CASPASE-10 KIT;Species reactivity: ;Application: FC, IF;Assay info: ;Sensitivity:

FAM FLICA CASPASE-3/7 KIT (OKSA11271)

OKSA11271 100 Tests
EUR 1524
Description: Description of target: The FAM FLICA™ Caspase 3 & 7 kit uses a quick and easy method to analyze active caspases in apoptotic cells.;Species reactivity: ;Application: FC, IF;Assay info: ;Sensitivity:

Caspase 9 Assay Kit

20-abx299021
 • EUR 1302.00
 • EUR 582.00
 • 100 tests
 • 25 tests
 • Shipped within 1 week.

Caspase 9 Assay Kit

20-abx299035
 • EUR 1302.00
 • EUR 582.00
 • 100 tests
 • 25 tests
 • Shipped within 1 week.

FAM FLICAâ„¢ CASPASE-9 KIT (OKSA11278)

OKSA11278 25 Tests
EUR 591
Description: Description of target: FAM FLICAâ„¢ CASPASE-9 KIT;Species reactivity: ;Application: FC, IF;Assay info: ;Sensitivity:

FAM FLICAâ„¢ CASPASE-9 KIT (OKSA11279)

OKSA11279 100 Tests
EUR 1524
Description: Description of target: FAM FLICAâ„¢ CASPASE-9 KIT;Species reactivity: ;Application: FC, IF;Assay info: ;Sensitivity:

Caspase 9 Fluorometric Assay Kit

55R-1280 25 assays
EUR 277
Description: Assay Kit for detection of Capase 9 activity in the research laboratory

Caspase 9 Colorimetric Assay Kit

55R-1281 25 assays
EUR 296
Description: Assay Kit for detection of Capase 9 activity in the research laboratory

Caspase 9 Assay Kit, green

KF17206 25 Tests
EUR 304

Caspase 9 Assay Kit, red

KF17302 25 Tests
EUR 304

Caspase-9 Fluorometric Assay Kit

K2018-100 100 assays
EUR 502

Caspase-9 Fluorometric Assay Kit

K2018-200 200 assays
EUR 669

Caspase-9 Fluorometric Assay Kit

K2018-25 25 assays
EUR 238

Caspase-9 Fluorometric Assay Kit

K2018-400 400 assays
EUR 1114

Caspase-9 Colorimetric Assay Kit

K2019-100 100 assays
EUR 529

Caspase-9 Colorimetric Assay Kit

K2019-200 200 assays
EUR 696

Caspase-9 Colorimetric Assay Kit

K2019-25 25 assays
EUR 251

Caspase-9 Colorimetric Assay Kit

K2019-400 400 assays
EUR 1156

Caspase-9 Fluorometric Assay Kit

K118-100
EUR 468

Caspase-9 Fluorometric Assay Kit

K118-200
EUR 615

Caspase-9 Fluorometric Assay Kit

K118-25
EUR 207

Caspase-9 Fluorometric Assay Kit

K118-400
EUR 958

Caspase-9 Colorimetric Assay Kit

K119-100
EUR 490

Caspase-9 Colorimetric Assay Kit

K119-200
EUR 620

Caspase-9 Colorimetric Assay Kit

K119-25
EUR 218

Caspase-9 Colorimetric Assay Kit

K119-400
EUR 958

Caspase 9 Colorimetric Cell-Based ELISA Kit

EKC1089 100ul
EUR 572

Caspase 9 Colorimetric Cell-Based ELISA Kit (OKAG00583)

OKAG00583 96 Wells
EUR 596
Description: Description of target: ;Species reactivity: Human, Mouse, Rat;Application: ELISA;Assay info: Assay Type: Cell-Based
Subtype: None
Detection Method: Colorimetric 450 nm;Sensitivity:

FAM FLICAâ„¢ POLY CASPASE KIT (OKSA11268)

OKSA11268 25 Tests
EUR 591
Description: Description of target: FAM FLICAâ„¢ POLY CASPASE KIT;Species reactivity: ;Application: FC, IF;Assay info: ;Sensitivity:

FAM FLICAâ„¢ POLY CASPASE KIT (OKSA11269)

OKSA11269 100 Tests
EUR 1524
Description: Description of target: FAM FLICAâ„¢ POLY CASPASE KIT;Species reactivity: ;Application: FC, IF;Assay info: ;Sensitivity:

FAM FLICAâ„¢ CASPASE-6 KIT (OKSA11272)

OKSA11272 25 Tests
EUR 598
Description: Description of target: FAM FLICAâ„¢ CASPASE-6 KIT;Species reactivity: ;Application: FC, IF;Assay info: ;Sensitivity:

FAM FLICAâ„¢ CASPASE-6 KIT (OKSA11273)

OKSA11273 100 Tests
EUR 1550
Description: Description of target: FAM FLICAâ„¢ CASPASE-6 KIT;Species reactivity: ;Application: FC, IF;Assay info: ;Sensitivity:

FAM FLICAâ„¢ CASPASE-8 KIT (OKSA11276)

OKSA11276 25 Tests
EUR 591
Description: Description of target: FAM FLICAâ„¢ CASPASE-8 KIT;Species reactivity: ;Application: FC, IF;Assay info: ;Sensitivity:

FAM FLICAâ„¢ CASPASE-8 KIT (OKSA11277)

OKSA11277 100 Tests
EUR 1524
Description: Description of target: FAM FLICAâ„¢ CASPASE-8 KIT;Species reactivity: ;Application: FC, IF;Assay info: ;Sensitivity:

FAM FLICAâ„¢ CASPASE-2 KIT (OKSA11282)

OKSA11282 25 Tests
EUR 557
Description: Description of target: FAM FLICAâ„¢ CASPASE-2 KIT;Species reactivity: ;Application: FC, IF;Assay info: ;Sensitivity:

FAM-Phe-CMK Serine Protease Assay Kit

abx299010-25tests 25 tests
EUR 566
 • Shipped within 1 week.

FAM-Leu-CMK Serine Protease Assay Kit

abx299011-25tests 25 tests
EUR 566
 • Shipped within 1 week.

FAM-Leu-DAP Serine Protease Assay Kit

abx299012-25tests 25 tests
EUR 566
 • Shipped within 1 week.

FAM-Phe-DAP Serine Protease Assay Kit

abx299013-25tests 25 tests
EUR 582
 • Shipped within 1 week.

FAM-Phe-CMK FLISP™ Assay Kit

KF17314 25 Tests
EUR 291

FAM-Phe-CMK FLISP™ Assay Kit

KF17315 100 Tests
EUR 695

FAM-Lue-CMK FLISP™ Assay Kit

KF17316 25 Tests
EUR 291

FAM-Leu-CMK FLISP™ Assay Kit

KF17317 100 Tests
EUR 695

Caspase 9 (Phospho-Thr125) Colorimetric Cell-Based ELISA Kit

EKC1977 100ul
EUR 572

Caspase 9 (Phospho-Tyr153) Colorimetric Cell-Based ELISA Kit

EKC2224 100ul
EUR 572

Caspase 9 (Phospho-Ser144) Colorimetric Cell-Based ELISA Kit

EKC2225 100ul
EUR 572

Caspase 9 (Phospho-Ser196) Colorimetric Cell-Based ELISA Kit

EKC2226 100ul
EUR 572

Caspase 12 Assay Kit

55R-1290 25 assays
EUR 328
Description: Assay Kit for detection of Capase 12 activity in the research laboratory

Caspase 3 Assay Kit

20-abx294003
 • EUR 1255.00
 • EUR 457.00
 • EUR 770.00
 • 100 tests
 • 20 tests
 • 50 tests
 • Shipped within 5-12 working days.

Poly-Caspase Assay Kit

20-abx299016
 • EUR 1302.00
 • EUR 582.00
 • 100 tests
 • 25 tests
 • Shipped within 1 week.

Caspase 6 Assay Kit

20-abx299018
 • EUR 1302.00
 • EUR 582.00
 • 100 tests
 • 25 tests
 • Shipped within 1 week.

Caspase 1 Assay Kit

20-abx299019
 • EUR 1365.00
 • EUR 629.00
 • 100 tests
 • 25 tests
 • Shipped within 1 week.

Caspase 8 Assay Kit

20-abx299020
 • EUR 1302.00
 • EUR 582.00
 • 100 tests
 • 25 tests
 • Shipped within 1 week.

Poly-Caspase Assay Kit

abx299022-2550tests 25-50 tests
EUR 692
 • Shipped within 1 week.

Caspase 1 Assay Kit

abx299023-2550tests 25-50 tests
EUR 692
 • Shipped within 1 week.

Poly-Caspase Assay Kit

20-abx299025
 • EUR 1302.00
 • EUR 582.00
 • 100 tests
 • 25 tests
 • Shipped within 1 week.

Caspase 2 Assay Kit

abx299026-25tests 25 tests
EUR 582
 • Shipped within 1 week.

Caspase 10 Assay Kit

abx299027-100tests 100 tests
EUR 1302
 • Shipped within 1 week.

Glycerol Cell-Based Assay Kit

K977-100
EUR 490

Phospho-Caspase 9 (Thr125) Colorimetric Cell-Based ELISA Kit (OKAG01502)

OKAG01502 2 x 96 Wells
EUR 740
Description: Description of target: ;Species reactivity: Human: T125, Mouse: T163, Rat: T163;Application: ELISA;Assay info: Assay Type: Cell-Based
Subtype: Phospho
Detection Method: Colorimetric 450 nm;Sensitivity:

Phospho-Caspase 9 (Tyr153) Colorimetric Cell-Based ELISA Kit (OKAG01754)

OKAG01754 2 x 96 Wells
EUR 740
Description: Description of target: ;Species reactivity: Human: Y153;Application: ELISA;Assay info: Assay Type: Cell-Based
Subtype: Phospho
Detection Method: Colorimetric 450 nm;Sensitivity:

Phospho-Caspase 9 (Ser144) Colorimetric Cell-Based ELISA Kit (OKAG01755)

OKAG01755 2 x 96 Wells
EUR 740
Description: Description of target: ;Species reactivity: Human: S144;Application: ELISA;Assay info: Assay Type: Cell-Based
Subtype: Phospho
Detection Method: Colorimetric 450 nm;Sensitivity:

Phospho-Caspase 9 (Ser196) Colorimetric Cell-Based ELISA Kit (OKAG01756)

OKAG01756 2 x 96 Wells
EUR 740
Description: Description of target: ;Species reactivity: Human: S196;Application: ELISA;Assay info: Assay Type: Cell-Based
Subtype: Phospho
Detection Method: Colorimetric 450 nm;Sensitivity:

Caspase-9

GT15045 100 ul
EUR 500

FAM-Spacer-Phe-CMK FLISP™ Assay Kit

KF17322 25 Tests
EUR 291

FAM-Spacer-Phe-CMK FLISP™ Assay Kit

KF17323 100 Tests
EUR 695

FAM-Spacer-Leu-CMK FLISP™ Assay Kit

KF17324 25 Tests
EUR 291

Caspase 3 Fluorometric Assay Kit

55R-1269 25 assays
EUR 277
Description: Assay Kit for detection of Capase 3 activity in the research laboratory

Caspase 3 Colorimetric Assay Kit

55R-1270 25 assays
EUR 277
Description: Assay Kit for detection of Capase 3 activity in the research laboratory

Caspase 1 Fluorometric Assay Kit

55R-1272 25 assays
EUR 277
Description: Assay Kit for detection of Capase 1 activity in the research laboratory

Caspase 1 Colorimetric Assay Kit

55R-1273 25 assays
EUR 277
Description: Assay Kit for detection of Capase 1 activity in the research laboratory

Caspase 8 Fluorometric Assay Kit

55R-1274 25 assays
EUR 277
Description: Assay Kit for detection of Capase 8 activity in the research laboratory

Caspase 8 Colorimetric Assay Kit

55R-1275 25 assays
EUR 277
Description: Assay Kit for detection of Capase 8 activity in the research laboratory

Caspase 6 Fluorometric Assay Kit

55R-1276 25 assays
EUR 287
Description: Assay Kit for detection of Capase 6 activity in the research laboratory

Caspase 6 Colorimetric Assay Kit

55R-1277 25 assays
EUR 284
Description: Assay Kit for detection of Capase 6 activity in the research laboratory

Caspase 2 Fluorometric Assay Kit

55R-1278 25 assays
EUR 284
Description: Assay Kit for detection of Capase 2 activity in the research laboratory

Caspase 2 Colorimetric Assay Kit

55R-1279 25 assays
EUR 303
Description: Assay Kit for detection of Capase 2 activity in the research laboratory

Caspase 5 Fluorometric Assay Kit

55R-1282 25 assays
EUR 284
Description: Assay Kit for detection of Capase 5 activity in the research laboratory

Caspase 5 Colorimetric Assay Kit

55R-1283 25 assays
EUR 303
Description: Assay Kit for detection of Capase 5 activity in the research laboratory

Caspase 10 Fluorometric Assay Kit

55R-1284 25 assays
EUR 284
Description: Assay Kit for detection of Capase 10 activity in the research laboratory

Caspase 10 Colorimetric Assay Kit

55R-1285 25 assays
EUR 303
Description: Assay Kit for detection of Capase 10 activity in the research laboratory

Caspase 4 Fluorometric Assay Kit

55R-1286 25 assays
EUR 303
Description: Assay Kit for detection of Capase 4 activity in the research laboratory

Caspase 4 Colorimetric Assay Kit

55R-1287 25 assays
EUR 312
Description: Assay Kit for detection of Capase 4 activity in the research laboratory

Caspase-1 Activity Assay Kit

AR4003-100Assays 100 Assays
EUR 514

Caspase-1 Activity Assay Kit

AR4003-25Assays 25 Assays
EUR 236

Caspase-1 Activity Assay Kit

AR4003-50Assays 50 Assays
EUR 340

Caspase-2 Activity Assay Kit

AR4004-100Assays 100 Assays
EUR 514

Caspase-2 Activity Assay Kit

AR4004-25Assays 25 Assays
EUR 236

Caspase-2 Activity Assay Kit

AR4004-50Assays 50 Assays
EUR 340

QuantiFluo Caspase-3 Assay Kit

DCS3-100 100
EUR 275
Description: Quantitative determination of the apoptosis target caspase-3 activity by fluorimetry (400/490nm) method. Procedure: 60 min. Kit size: 100 tests. Shelf life: 12 months.

Caspase 3/7 Assay Kit

20-abx299017
 • EUR 1302.00
 • EUR 582.00
 • 100 tests
 • 25 tests
 • Shipped within 1 week.

Caspase 3/7 Assay Kit

abx299024-2550tests 25-50 tests
EUR 692
 • Shipped within 1 week.

Caspase 3/7 Assay Kit

20-abx299028
 • EUR 1193.00
 • EUR 582.00
 • 100 tests
 • 25 tests
 • Shipped within 1 week.

Caspase 1 Assay Kit, green

KF17201 25 Tests
EUR 325

Caspase 2 Assay Kit, green

KF17202 25 Tests
EUR 304

Caspase 6 Assay Kit, green

KF17204 25 Tests
EUR 304

Caspase 8 Assay Kit, green

KF17205 25 Tests
EUR 304

Caspase 10 Assay Kit, green

KF17207 25 Tests
EUR 304

Caspase 13 Assay Kit, green

KF17208 25 Tests
EUR 304

660 Caspase-1 Assay Kit

KF17362 25-50 Tests
EUR 349

Caspase-5 Fluorometric Assay Kit

K2195-100 100 assays
EUR 502

Caspase-5 Fluorometric Assay Kit

K2195-200 200 assays
EUR 696

Caspase-5 Fluorometric Assay Kit

K2195-25 25 assays
EUR 238

Caspase-5 Fluorometric Assay Kit

K2195-400 400 assays
EUR 1114

Caspase-5 Colorimetric Assay Kit

K2196-100 100 assays
EUR 529

Caspase-5 Colorimetric Assay Kit

K2196-200 200 assays
EUR 725

Caspase-5 Colorimetric Assay Kit

K2196-25 25 assays
EUR 251

Caspase-5 Colorimetric Assay Kit

K2196-400 400 assays
EUR 1156

Caspase-10 Colorimetric Assay Kit

K2197-100 100 assays
EUR 529

Caspase-10 Colorimetric Assay Kit

K2197-200 200 assays
EUR 738

Caspase-10 Colorimetric Assay Kit

K2197-25 25 assays
EUR 251

Caspase-10 Colorimetric Assay Kit

K2197-400 400 assays
EUR 1114

Caspase-4 Fluorometric Assay Kit

K2198-100 100 assays
EUR 529

Caspase-4 Fluorometric Assay Kit

K2198-200 200 assays
EUR 738

Caspase-4 Fluorometric Assay Kit

K2198-25 25 assays
EUR 251

Caspase-4 Fluorometric Assay Kit

K2198-400 400 assays
EUR 1114

Caspase-4 Colorimetric Assay Kit

K2199-100 100 assays
EUR 557

Caspase-4 Colorimetric Assay Kit

K2199-200 200 assays
EUR 738

Caspase-4 Colorimetric Assay Kit

K2199-25 25 assays
EUR 266

Caspase-4 Colorimetric Assay Kit

K2199-400 400 assays
EUR 1114

Caspase-8 Fluorometric Assay Kit

K2012-100 100 assays
EUR 474

Caspase-8 Fluorometric Assay Kit

K2012-200 200 assays
EUR 696

Caspase-8 Fluorometric Assay Kit

K2012-25 25 assays
EUR 238

Caspase-8 Fluorometric Assay Kit

K2012-400 400 assays
EUR 1086

Caspase-8 Colorimetric Assay Kit

K2013-100 100 assays
EUR 474

Caspase-8 Colorimetric Assay Kit

K2013-200 200 assays
EUR 696

Caspase-8 Colorimetric Assay Kit

K2013-25 25 assays
EUR 238

Caspase-8 Colorimetric Assay Kit

K2013-400 400 assays
EUR 1086

Caspase-6 Fluorometric Assay Kit

K2014-100 100 assays
EUR 474

Caspase-6 Fluorometric Assay Kit

K2014-200 200 assays
EUR 696

Caspase-6 Fluorometric Assay Kit

K2014-25 25 assays
EUR 238

Caspase-6 Fluorometric Assay Kit

K2014-400 400 assays
EUR 1086

Caspase-6 Colorimetric Assay Kit

K2015-100 100 assays
EUR 487

Caspase-6 Colorimetric Assay Kit

K2015-200 200 assays
EUR 696

Caspase-6 Colorimetric Assay Kit

K2015-25 25 assays
EUR 238

Caspase-6 Colorimetric Assay Kit

K2015-400 400 assays
EUR 1101

Caspase-2 Fluorometric Assay Kit

K2016-100 100 assays
EUR 502

Caspase-2 Fluorometric Assay Kit

K2016-200 200 assays
EUR 696

Caspase-2 Fluorometric Assay Kit

K2016-25 25 assays
EUR 238

Caspase-2 Fluorometric Assay Kit

K2016-400 400 assays
EUR 1114

Caspase-2 Colorimetric Assay Kit

K2017-100 100 assays
EUR 529

Caspase-2 Colorimetric Assay Kit

K2017-200 200 assays
EUR 725

Caspase-2 Colorimetric Assay Kit

K2017-25 25 assays
EUR 251

Caspase-2 Colorimetric Assay Kit

K2017-400 400 assays
EUR 1156

Caspase-12 Fluorometric Assay Kit

K2150-100 100 assays
EUR 529

Caspase-12 Fluorometric Assay Kit

K2150-25 25 assays
EUR 251

Nauwkeurigheid, positief voorspellende waarden (PPV) en negatief voorspellende waarden (NPV) voor MBA waren respectievelijk 0,94, 0,95 en 0,93 en voor MEA waren respectievelijk 0,83, 0,81 en 0,84. Op basis van deze bemoedigende voorlopige gegevens zijn we van mening dat een multiplex-eiwitarray een levensvatbaar platform is dat kan worden gebruikt als een efficiënt en zeer nauwkeurig hulpmiddel om meerdere eiwitten in biologische monsters te kwantificeren.