Snelle diagnose van tuberculose bij dromedariskameel (Camelus dromedarius) met behulp van op laterale flow-assay gebaseerde kit.

Een nauwkeurige vroege antemortem-diagnose van tuberculose bij dromedariskamelen is moeilijk vanwege het ontbreken van een betrouwbare diagnostische test. De huidige studie had tot doel een laterale flow-assay-gebaseerde kit (snelle assay-kit) te evalueren bij de diagnose van tuberculose die immuno-chromatografische detectie van antilichamen in serum, plasma of volbloed gebruikt.

In een dromedariskamelenkudde bestaande uit 337 dieren in Bikaner, Rajasthan, India, werden 50 volwassen zwakke kamelen (11 mannetjes en 39 vrouwtjes) getest door middel van een enkele intradermale tuberculinetest (SIDT) en een snelle testkit. In totaal werden 14 dieren (2 mannetjes, 12 vrouwtjes) positief bevonden bij snelle test. Bij SIDT vertoonden vier dieren een positieve reactie in het nekgebied en zeven dieren in de staartbasis. Een ander mannelijk dier werd SIDT-positief maar negatief bevonden bij een snelle test; het stierf na 12 maanden.

Negen snelle assay-positieve dieren stierven asymptomatisch in een periode van 1 tot 11 maanden, waarbij postmortale tuberculose-laesies werden onthuld die werden bevestigd door Ziehl-Neelsen-kleuring en histopathologie. Geen tuberculeuze laesie was duidelijk bij het dier dat alleen positief werd bevonden in SIDT. Resultaten van de huidige studie gaven aan dat serologische tests, zoals een snelle testkit, kunnen dienen als een betrouwbare test voor antemortem-diagnose van tuberculose bij dromedariskamelen.

Ontwikkeling van een RNA-gebaseerde kit voor het eenvoudig genereren van TCR-gemanipuleerde lymfocyten om de prestatie van de T-cel-assay te regelen.

Op cellen gebaseerde testen om antigeenspecifieke T-celresponsen te volgen, worden gekenmerkt door hun hoge complexiteit en moeten onder gecontroleerde omstandigheden worden uitgevoerd om meerdere mogelijke bronnen van assayvariatie te verminderen. Het ontbreken van standaardreagentia maakt het echter moeilijk om de resultaten die in één laboratorium in de loop van de tijd en tussen instellingen zijn gegenereerd, rechtstreeks te vergelijken. Daarom zijn door TCR ontworpen referentiemonsters (TERS) die een bepaald aantal antigeenspecifieke T-cellen bevatten en continu stabiele resultaten opleveren, dringend nodig.

We hebben met succes een eenvoudige en robuuste TERS-technologie ontwikkeld die een nuttig hulpmiddel vormt om dit probleem te verhelpen voor veelgebruikte T-cel-immuno-assays. Om gebruikers in staat te stellen grootschalige TERS te genereren, ter plaatse met behulp van de meest gebruikte elektroporatie (EP) -apparaten, werd een RNA-gebaseerde kitbenadering opgesteld, die stabiele TCR-mRNA en een geoptimaliseerd productieprotocol biedt. Ter voorbereiding op de release van deze immunocontrole-kit hebben we optimale EP-condities vastgesteld op zes apparaten en een uitgebreid RNA-stabiliteitsonderzoek gestart.

Verder hebben we de productie van TERS op locatie gecoördineerd met 4 deelnemers. Ten slotte werd een vaardigheidspanel georganiseerd om de productie van TERS zonder toezicht in verschillende laboratoria te testen met behulp van de kitbenadering. De verkregen resultaten tonen de haalbaarheid en robuustheid van de kitbenadering voor veelzijdige interne productie van cellulaire controlemonsters.

De last van de variabiliteit die wordt geïntroduceerd door de HEp-2-testkit en het CAD-systeem in ANA indirecte immunofluorescentietest.

Volgens de recente aanbevelingen van het American College of Rheumatology, ANA Task Force, moet de IIF-techniek worden beschouwd als de gouden standaard bij het testen van antinucleaire antilichamen (ANA’s). Om het gebrek aan standaardisatie te overwinnen, hebben biomedische industrieën verschillende computerondersteunde diagnosesystemen (CAD) ontwikkeld.

Snelle diagnose van tuberculose bij dromedariskameel (Camelus dromedarius) met behulp van op laterale flow-assay gebaseerde kit.

Tweehonderdeenenzestig opeenvolgende monsters met vermoedelijke auto-immuunziekten werden getest op ANA door middel van IIF op een routinematige HEp-2-testkit (Euroimmun AG). Toewijzing van het resultaat werd gemaakt als consensus voor positief / negatief werd bereikt door ten minste 2 van de 3 deskundige artsen. ANA-IIF werd ook uitgevoerd met behulp van 3 CAD-systemen: Zenit G-Sight (n = 84), Helios (n = 85) en NOVA View (n = 92); menselijke evaluatie werd herhaald op hetzelfde substraat van elk CAD-systeem (respectievelijk Immco, Aesku en Inova HEp-2-cellen).

Om de resultaten te anonimiseren, noemden we deze drie systemen willekeurig A, B en C. We voerden een statistische analyse uit waarbij verschillende maten van overeenstemming tussen de beoordelingen werden berekend, en we verbeterden ook de evaluatie door de Wilcoxon-test te gebruiken voor niet-parametrische gegevens. Overeenstemming tussen de menselijke metingen op routinematig HEp-2-testkit en menselijke metingen op CAD HEp-2-test was aanzienlijk voor A (k = 0,82) en B (k = 0,72), en bijna perfect voor C (k = 0,89).

Dergelijke metingen waren alleen statistisch verschillend in geval A. Bij het vergelijken van de metingen van experts met de metingen van CAD-systemen, wanneer de monsters werden voorbereid met CAD HEp-2-testkits, vonden we een bijna perfecte overeenkomst voor B en C (k = 0,86; k = 0,82) en substantiële overeenstemming voor A (k = 0,73). Nogmaals, menselijke en CAD-metingen waren alleen statistisch verschillend in A.Toen we de metingen van medische experts op een routinematige HEp-2-testkit vergeleken met de output van de CAD-systemen die werkten met hun eigen objectglaasjes, vonden we substantiële overeenstemming voor alle systemen (A: k = 0,62; B: k = 0,65; C: k = 0,71).

FAM-Leu-CMK Serine Protease Assay Kit

abx299011-25tests 25 tests
EUR 566

SR-101-Phe-CMK FLISP™ Assay Kit

KF17318 25 Tests
EUR 291

SR-101-Phe-CMK FLISP™ Assay Kit

KF17319 100 Tests
EUR 695

FAM-Phe-CMK Serine Protease Assay Kit

abx299010-25tests 25 tests
EUR 566

FAM-Leu-DAP Serine Protease Assay Kit

abx299012-25tests 25 tests
EUR 566

OPTIONAL GREEN FILTER (572NM)

GDBL-GREEN 1/pk
EUR 1052
Description: Lab Equipment; Axygen Branded EQ

Polycaspase Assay Kit, green

KF17200 25 Tests
EUR 304

Caspase 1 Assay Kit, green

KF17201 25 Tests
EUR 325

Caspase 2 Assay Kit, green

KF17202 25 Tests
EUR 304

Caspase 6 Assay Kit, green

KF17204 25 Tests
EUR 304

Caspase 8 Assay Kit, green

KF17205 25 Tests
EUR 304

Caspase 9 Assay Kit, green

KF17206 25 Tests
EUR 304

Caspase 10 Assay Kit, green

KF17207 25 Tests
EUR 304

Caspase 13 Assay Kit, green

KF17208 25 Tests
EUR 304

Malachite Green Phosphate Assay Kit

abx298878-100Assays 100 Assays
EUR 378

Malachite Green Phosphate Assay Kit

Z5030012 2,500 assays
EUR 342
Description: Premade ready to use kits will always come in handy. Get your experiment done right form the first try by using a validated kit with perfectly balanced reagents proportions and compatibility and by following a clear protocol.

Malachite Green Phosphate Assay Kit

POMG-25H 2500
EUR 275
Description: High-throµghput phosphate assay using malachite green method at 620nm. Kit size: 2500 tests. Detection limit: 0.02 µM. Shelf life: 12 months. Shipping: ambient temp; storage: 4°C.

Caspase 3 & 7 Assay Kit, green

KF17203 25 Tests
EUR 304

EZCell? Phagocytosis Assay Kit (Green Zymosan)

K397-100
EUR 430

FAM-Phe-DAP Serine Protease Assay Kit

abx299013-25tests 25 tests
EUR 582

FAM-cAMP PDE IV substrate *Green Fluorescence*

13602 0.5 umol
EUR 306

FAM-cGMP PDE V substrate *Green Fluorescence*

13604 0.5 umol
EUR 306

OxiSelect Intracellular ROS Assay Kit (Green Fluorescence)

STA-342 96 assays
EUR 635
Description: The OxiSelect ROS Assay Kit is a cell-based assay for measuring hydroxyl, peroxyl, and other reactive oxygen species activity within a cell. The assay employs the cell-permeable fluorogenic probe DCFH-DA, which diffuses into cells and is deacetylcated by cellular esterases into the non-fluorescent DCFH (Figure 1). In the presence of ROS, DCFH is rapidly oxidized to highly fluorescent DCF. Fluorescence is read on a standard fluorometric plate reader.

OxiSelect Intracellular ROS Assay Kit (Green Fluorescence)

STA-342-5 5 x 96 assays
EUR 2549
Description: The OxiSelect ROS Assay Kit is a cell-based assay for measuring hydroxyl, peroxyl, and other reactive oxygen species activity within a cell. The assay employs the cell-permeable fluorogenic probe DCFH-DA, which diffuses into cells and is deacetylcated by cellular esterases into the non-fluorescent DCFH (Figure 1). In the presence of ROS, DCFH is rapidly oxidized to highly fluorescent DCF. Fluorescence is read on a standard fluorometric plate reader.

OxiSelect Cellular Antioxidant Assay Kit (Green Fluorescence)

STA-349 192 assays
EUR 537
Description: The OxiSelect Cellular Antioxidant Assay Kit is a cell-based assay for measuring the activity of an exogenous antioxidant compound within adherent cells.  Cells are first cultured in a 96-well black fluorescence cell culture plate until confluent. Then the cells are pre-incubated with a cell-permeable DCFH-DA fluorescence probe dye and the bioflavonoid Quercetin, or the antioxidant sample being tested.  After a brief incubation, the cells are washed, and the reaction started by adding the Free Radical Initiator.  The Free Radical Initiator creates free radicals that convert the probe to highly fluorescent DCF.  The Quercetin inhibits the formation of free radicals, and thus DCF formation, in a concentration dependent manner.

EZCell? Phagocytosis Assay Kit (Green E. coli)

K963-100
EUR 430

Amplite™ Fluorimetric Acetylcholinesterase Assay Kit *Green Fluorescence*

11401 200 Tests
EUR 219

spacer 0.8mm (2)

EVS3100-SP-0.8 ea
EUR 40

spacer 1.5mm (2)

EVS3100-SP-1.5 ea
EUR 40

spacer 0.8mm (2)

EVS3200-SP-0.8 ea
EUR 48

spacer 1.5mm (2)

EVS3200-SP-1.5 ea
EUR 48

spacer 0.8mm (2)

EVS3300-SP-0.8 ea
EUR 48

spacer 1.5mm (2)

EVS3300-SP-1.5 ea
EUR 48

Magainin Spacer Peptide

5-01496 4 x 1mg Ask for price

CMK

HY-52101 2mg
EUR 187

CMK

A3319-10 10 mg
EUR 502
Description: CMK is a RSK2 kinase inhibitor.

CMK

A3319-25 25 mg
EUR 701
Description: CMK is a RSK2 kinase inhibitor.

CMK

A3319-5 5 mg
EUR 321
Description: CMK is a RSK2 kinase inhibitor.

CMK

A3319-5.1 10 mM (in 1mL DMSO)
EUR 264
Description: CMK is a RSK2 kinase inhibitor.

Amplite™ Fluorimetric Alkaline Phosphatase Assay Kit *Green Fluorescence*

11953 500 Tests
EUR 219

Amplite™ Fluorimetric Beta-Galactosidase Assay Kit *Green Fluorescence*

12601 500 Tests
EUR 306

Amplite™ MMP-3 Activity Assay Kit *Green Fluorescence*

13512 100 Tests
EUR 306

Amplite™ Fluorimetric HDAC Activity Assay Kit *Green Fluorescence*

13601 200 Tests
EUR 219

Cell Meter™ Cell Viability Assay Kit *Green Fluorescence*

22786 500 Tests
EUR 219

Cell Meter™ TUNEL Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence*

22849 50 Tests
EUR 306

OxiSelect Intracellular ROS Assay Kit (Green Fluorescence), Trial Size

STA-342-T 20 assays
EUR 345
Description: The OxiSelect ROS Assay Kit is a cell-based assay for measuring hydroxyl, peroxyl, and other reactive oxygen species activity within a cell. The assay employs the cell-permeable fluorogenic probe DCFH-DA, which diffuses into cells and is deacetylcated by cellular esterases into the non-fluorescent DCFH (Figure 1). In the presence of ROS, DCFH is rapidly oxidized to highly fluorescent DCF. Fluorescence is read on a standard fluorometric plate reader.

OxiSelect In Vitro ROS/RNS Assay Kit (Green Fluorescence)

STA-347 96 assays
EUR 612
Description: The OxiSelect In Vitro ROS/RNS Assay provides a sensitive method to detect total reactive oxygen species (ROS) plus reactive nitrogen species (RNS) in a wide variety of sample types. This assay employs a proprietary fluorogenic probe, DCFH-DiOxyQ; the probe is primed with a dequenching reagent to the highly reactive DCFH form. In the presence of ROS and RNS, the DCFH is rapidly oxidized to the highly fluorescent DCF.

OxiSelect In Vitro ROS/RNS Assay Kit (Green Fluorescence)

STA-347-5 5 x 96 assays
EUR 2428
Description: The OxiSelect In Vitro ROS/RNS Assay provides a sensitive method to detect total reactive oxygen species (ROS) plus reactive nitrogen species (RNS) in a wide variety of sample types. This assay employs a proprietary fluorogenic probe, DCFH-DiOxyQ; the probe is primed with a dequenching reagent to the highly reactive DCFH form. In the presence of ROS and RNS, the DCFH is rapidly oxidized to the highly fluorescent DCF.

EZClick? Palmitoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Green Fluorescence

K452-100
EUR 490

EZClick? Stearoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Green Fluorescence

K453-100
EUR 490

EZClick? Myristoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Green Fluorescence

K497-100
EUR 490

Amplite™ Fluorimetric Proteasome 20S Activity Assay Kit *Green Fluorescence*

13456 100 tests
EUR 306

Amplite™ Universal Fluorimetric Protease Activity Assay Kit *Green Fluorescence*

13500 500 Tests
EUR 219

Amplite™ Fluorimetric Caspase 3/7 Assay Kit *Green Fluorescence*

13503 500 Tests
EUR 306

Amplite™ Universal Fluorimetric MMP Activity Assay Kit *Green Fluorescence*

13510 100 Tests
EUR 306

Cell Meter™ Fluorimetric Intracellular Peroxynitrite Assay Kit *Green Fluorescence*

16315 100 Tests
EUR 350

Cell Navigator™ Fluorimetric Lipid Droplet Assay Kit *Green Fluorescence*

22730 200 Tests
EUR 219

Amplite™ Fluorimetric Total Thiol Quantitation Assay Kit *Green Fluorescence*

5524 200 Tests
EUR 219

EZClick? Global Protein Synthesis Assay Kit (FACS/Microscopy), Green Fluorescence

K459-100
EUR 550

cmk Antibody

1-CSB-PA363865HA01EVN
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against cmk. Recognizes cmk from Escherichia coli. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA

Cell Meter™ Intracellular Fluorimetric Hydrogen Peroxide Assay Kit *Green Fluorescence*

11503 200 Tests
EUR 263

Cell Meter™ Fluorimetric Mitochondrial Superoxide Activity Assay Kit *Green Fluorescence*

16060 200 Tests
EUR 306

Cell Meter™ Caspase 8 Activity Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence*

22798 200 Tests
EUR 219

Cell Meter™ Caspase 9 Activity Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence*

22799 200 Tests
EUR 306

Amplite™ Rapid Fluorimetric Total Thiol Quantitation Assay Kit *Green Fluorescence*

5528 200 Tests
EUR 219

OxiSelect In Vitro ROS/RNS Assay Kit (Green Fluorescence), Trial Size

STA-347-T 20 assays
EUR 334
Description: The OxiSelect In Vitro ROS/RNS Assay provides a sensitive method to detect total reactive oxygen species (ROS) plus reactive nitrogen species (RNS) in a wide variety of sample types. This assay employs a proprietary fluorogenic probe, DCFH-DiOxyQ; the probe is primed with a dequenching reagent to the highly reactive DCFH form. In the presence of ROS and RNS, the DCFH is rapidly oxidized to the highly fluorescent DCF.

EZClick? O-GalNAc Modified Glycoprotein Assay Kit (FACS/Microscopy, Green Fluorescence)

K560-100
EUR 490

EZClickTM Fucose (FucAz) Modified Glycoprotein Assay Kit (FACS/Microscopy, Green Fluorescence)

K592-100
EUR 490

EZClick? O-GlcNAc Modified Glycoprotein Assay Kit (FACS/Microscopy, Green Fluorescence)

K714-100
EUR 512

6-FAM

HY-66021 500mg
EUR 312

5-FAM

HY-66022 10mM/1mL
EUR 126

5-FAM

20-abx095073
 • EUR 523.00
 • EUR 370.00
 • EUR 1274.00
 • 1 g
 • 500 mg
 • 5 g

Branched Chain Amino Acid (Leu/Ile/Val) Colorimetric Assay Kit

K2085-100 100 assays
EUR 529

Branched Chain Amino Acid (Leu/Ile/Val) Colorimetric Assay Kit

K564-100
EUR 539

cmk Polyclonal Antibody

A50845 100 µg
EUR 570.55
Description: The best epigenetics products

Decanoyl-RVKR-CMK

B5437-.5 500 µg
EUR 154

Decanoyl-RVKR-CMK

B5437-1 1 mg
EUR 228

Decanoyl-RVKR-CMK

B5437-5 5 mg
EUR 885

Ac-DEVD-CMK

C5528-1 1 mg
EUR 139
Description: Ac-DEVD-CMK is a cell-permeable and irreversible caspase-3 inhibitor [1][2][3]. Apoptosis is a process of programmed cell death that occurs in multicellular organisms.

Ac-DEVD-CMK

C5528-5 5 mg
EUR 457
Description: Ac-DEVD-CMK is a cell-permeable and irreversible caspase-3 inhibitor [1][2][3]. Apoptosis is a process of programmed cell death that occurs in multicellular organisms.

Cell Meter™ Live Cell Caspase 1 Binding Assay Kit *Green Fluorescence*

20108 25 Tests
EUR 306

Cell Meter™ Live Cell Caspase 2 Binding Assay Kit *Green Fluorescence*

20111 25 Tests
EUR 306

Cell Meter™ Live Cell Caspase 8 Binding Assay Kit *Green Fluorescence*

20115 25 Tests
EUR 306

Cell Meter™ Live Cell Caspase 9 Binding Assay Kit *Green Fluorescence*

20117 25 Tests
EUR 306

Cell Meter™ Live Cell Caspase 13 Binding Assay Kit *Green Fluorescence*

20125 25 Tests
EUR 306

Live or Dead™ Cell Viability Assay Kit *Green/Red Dual Fluorescence*

22789 200 Tests
EUR 219

Cell Meter™ Caspase 3/7 Activity Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence*

22796 200 Tests
EUR 219

Cell Meter™ Fluorimetric Intracellular Total ROS Activity Assay Kit*Green Fluorescence*

22900 200 Tests
EUR 219

EZClick? Sialic Acid (ManAz) Modified Glycoprotein Assay Kit (FACS/Microscopy, Green Fluorescence)

K441-100
EUR 490

pC009 LshCas13a locus with targeting spacer

PVT10648 2 ug
EUR 301

pC011 LwCas13a locus with targeting spacer

PVT10649 2 ug
EUR 301

Islr ELISA Kit| Mouse Immunoglobulin superfamily containing leu

EF015231 96 Tests
EUR 689

FAM-LETD-FMK

13416 100 ug
EUR 263

5-FAM Azide

950 100 mg
EUR 702

5-FAM Alkyne

951 100 mg
EUR 702

6-FAM Azide

955 100 mg
EUR 702

6-FAM Alkyne

956 100 mg
EUR 702

5-FAM SE

HY-15938 100mg
EUR 1207

6-FAM SE

HY-15939 100mg
EUR 612

5-FAM-Woodtide

H-7644.0001 1.0mg
EUR 394
Description: Sum Formula: C89H133N21O26S; CAS# [1566528-51-5] net

6 FAM SE

A8771-10 10 mg
EUR 174
Description: 6-FAM SE, also known as 6-Carboxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester or 6-Carboxyfluorescein N-succinimidyl ester, is an isomer of carboxyfluorescein and amine-reactive succinimidyl ester carboxyfluorescein.

6 FAM SE

A8771-100 100 mg
EUR 731
Description: 6-FAM SE, also known as 6-Carboxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester or 6-Carboxyfluorescein N-succinimidyl ester, is an isomer of carboxyfluorescein and amine-reactive succinimidyl ester carboxyfluorescein.

6 FAM SE

A8771-5.1 10 mM (in 1mL DMSO)
EUR 199
Description: 6-FAM SE, also known as 6-Carboxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester or 6-Carboxyfluorescein N-succinimidyl ester, is an isomer of carboxyfluorescein and amine-reactive succinimidyl ester carboxyfluorescein.

6 FAM SE

A8771-50 50 mg
EUR 453
Description: 6-FAM SE, also known as 6-Carboxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester or 6-Carboxyfluorescein N-succinimidyl ester, is an isomer of carboxyfluorescein and amine-reactive succinimidyl ester carboxyfluorescein.

3?-FAM CPG

AHP-CH-FAM0103 100 mg Ask for price

3?-FAM CPG

AHP-CH-FAM1003 1000 mg Ask for price

Cell Meter™ Live Cell Caspase 3/7 Binding Assay Kit *Green Fluorescence*

20100 25 Tests
EUR 306

Cell Meter™ Phosphatidylserine Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence Optimized for Microplate Readers*

22791 100 Tests
EUR 219

Cell Meter™ Nuclear Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence Optimized for Flow Cytometry*

22811 100 Tests
EUR 219

Cell Meter™ Phosphatidylserine Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence Optimized for Flow Cytometry*

22831 100 Tests
EUR 219

Cell Meter™ Phosphatidylserine Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence Excited at 405 nm*

22836 100 Tests
EUR 219

Green Lysis Kit 50

GREENE1 50pack
EUR 156
Description: Bead lysis kits for the homogenization of small, tough samples. Pack of 50, 1.5mL Eppendorf Safe-Lock tubes prefilled with beads.

Green Lysis Kit 250

GREENE5 250pack
EUR 468
Description: Bead lysis kits for the homogenization of small, tough samples. Pack of 250, 1.5mL Eppendorf Safe-Lock tubes prefilled with beads.

Malachite Green ELISA Kit

DEIA057 96T
EUR 1251
Description: The Malachite Green ELISA Kit is a direct competitive enzyme immunoassay for the quantitative analysis of Malachite green in fish and shrimp samples.

Bromocresol Green

GT4023-25G 25 g
EUR 110

Bromocresol Green

GT4023-5G 5 g
EUR 54

Leucomalachite Green

GT7606-10G 10 g
EUR 94

Leucomalachite Green

GT7606-25G 25 g
EUR 158

Leucomalachite Green

GT7606-5G 5 g
EUR 66

MitoView Green

70054 20X50UG
EUR 226
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 20X50UG

Bromocresol green

20-abx186394
 • EUR 411.00
 • EUR 244.00
 • 100 g
 • 25 g

Brilliant green

BB0242 25g
EUR 56.09

Dergelijke metingen waren niet statistisch verschillend. De verandering van de assaykit en / of de introductie van een CAD-systeem heeft invloed op de laboratoriumrapportage, met een duidelijke impact op de auto-immuunlaboratoriumworkflow. De CAD-systemen kunnen een van de belangrijkste nieuwe elementen van harmonisatie op het gebied van auto-immuniteit vertegenwoordigen, door de intra- en interlaboratoriumvariabiliteit te verminderen in een nieuwe visie op het diagnostische auto-immuunplatform.