Performance and impact of GeneXpert MTB/RIF® and Loopamp MTBC Detection Kit® assays on tuberculosis case detection in Madagascar.

Tuberculose snelle moleculaire assays, waaronder GeneXpert MTB / RIF® en Loopamp MTBC Detection Kit®, zijn zeer gevoelig en specifiek. Dergelijke prestaties vertalen zich niet automatisch in verbeterde ziektebestrijding en zijn sterk afhankelijk van het gebruik ervan, de lokale epidemiologie en de diagnostische algoritmen waarin ze worden geïmplementeerd. We evalueren de prestaties van beide assays en beoordelen hun impact op de melding van aanvullende gevallen wanneer deze worden geïmplementeerd binnen door de WHO aanbevolen diagnostische algoritmen voor tuberculose in Madagaskar. 55 achtenveertig vermoedelijke longtuberculosepatiënten werden prospectief gerekruteerd tussen november 2013 en december 2014 in Antananarivo, Madagaskar, een hoge Incidentie van tuberculose in sub-Sahara Afrikaanse stedelijke omgeving.

Beide moleculaire testen werden geëvalueerd als eerstelijns- of aanvullende testen na negatieve uitstrijkmicroscopie. Op basis van lokaal gedefinieerde prestatiekenmerken van de assay meten we de impact van beide assays en door de WHO aanbevolen diagnostische algoritmen op aanvullende meldingen van tuberculose-gevallen. Hoge gevoeligheid en specificiteit werd bevestigd voor zowel GeneXpert MTB / RIF® (86,6% (95% BI 81,1-90,7% ) en 97,4% (95% BI 94,9-98,8%)) en Loopamp MTBC Detection Kit® (84,6% (95% BI 78,9-89,0%) en 98,4% (95% BI 96,2-99,4%)). Implementatie van GeneXpert MTB / RIF® en Loopamp MTBC Detection Kit® verhoogde de gevoeligheid van diagnostische algoritmen voor tuberculose van 73,6% (95% BI 67,1-79,3%) tot 88,1% (95% BI 82,8-91,9%).

Deze toename was het grootst wanneer moleculaire testen werden gebruikt als aanvullende test na negatieve uitstrijkjesmicroscopie. Als aanvullende testen verbeterden GeneXpert MTB / RIF® en Loopamp MTBC Detection Kit® respectievelijk case-detectie met 23,8 en 21,2% (p <0,05). Inclusief GeneXpert MTB / RIF® of Loopamp MTBC Detection Kit® moleculaire assays voor TB-detectie op sputummonsters van vermoedelijke tbc-gevallen kunnen de melding van gevallen in tbc-diagnosecentra aanzienlijk verhogen. Het detectiepercentage van tbc-gevallen wordt verder verhoogd wanneer die tests worden gebruikt als tweedelijns vervolgonderzoek na negatieve microscopieresultaten van uitstrijkjes. Een landelijke schaalvergroting en digitale integratie van moleculair-gebaseerde tbc-diagnosetesten toont beloften voor tbc-bestrijding in Madagaskar.

Prestatie-evaluatie van een indoxylsulfaatassaykit “NIPRO”.

Achtergrond De relatie tussen nierziekte en cardiovasculaire ziekte (HVZ) staat momenteel bekend als cardiorenaal syndroom. Indoxylsulfaat (IS) is een van de uremische toxines die de progressie van het cardiorenaal syndroom versnellen. Dit rapport presenteert een nieuwe methode om IS op een eenvoudigere manier te meten. Methoden We hebben de analytische prestaties geëvalueerd van een IS Assay Kit “NIPRO” geladen op LABOSPECT 008.

De geëvalueerde analytische prestaties omvatten nauwkeurigheid, precisie, verdunningslineariteit, detectielimiet (LOD), kwantificatielimiet (LOQ), hersteltest, interferentietest en vergelijking met testen die zijn uitgevoerd door middel van hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC). Resultaten Totale precisie toonde een variatiecoëfficiënt van <5,3% bij IS-concentraties van 3,57-277,73 μmol / L, en bevredigende resultaten werden waargenomen in de verdunningslineariteit, LOD, LOQ, herstel en interferentietests. De IS-testkit “NIPRO” vertoonde een hoge correlatie met de conventionele HPLC-methode (r = 0,993). Conclusies De IS-testkit “NIPRO” toonde bevredigende analytische prestaties, en dit suggereert dat het binnenkort een andere veelgebruikte methode zou kunnen worden om circulerende IS te meten.

Performance and impact of GeneXpert MTB/RIF® and Loopamp MTBC Detection Kit® assays on tuberculosis case detection in Madagascar.

Fosfaatassaykit in één cel voor elektrochemische detectie van intracellulaire fosfaationen in enkele cellen.

In dit artikel wordt een fosfaatassaykit in één cel gerealiseerd voor de elektrochemische detectie van intracellulaire fosfaationen in afzonderlijke cellen. De componenten van de fosfaatassaykit, waaronder maltosefosforylase, maltose, mutarotase en glucoseoxidase, worden elektrochemisch in een levende cel geïnjecteerd via een capillair van nanometerformaat met de ringelektrode aan de punt.

Deze componenten reageren met fosfaationen in de cel om waterstofperoxide te genereren dat elektrochemisch wordt geoxideerd aan de ringelektrode voor de kwalificatie van intracellulaire fosfaationen. Een gemiddelde lading van 1,7 nA werd verzameld uit acht afzonderlijke cellen, wat duidt op een intracellulaire fosfaatconcentratie van 2,1 mM. De vestiging in de elektrochemische meting van fosfaationen biedt een speciale strategie om de fluctuatie van intracellulair fosfaat bij afzonderlijke cellen te volgen, wat significant is voor het toekomstig onderzoek van de fosfaatsignaaltransductieroute.

Bepalen van de noodzaak van herhaalde tests van de ethanolconcentratie in het bloed: evaluatie van de Synchron Blood Ethyl Alcohol Assay Kit.

In klinische laboratoria is het een gangbare praktijk om tests te verifiëren voordat ze worden gerapporteerd, herhaalde tests. Ons doel was om de verschillen tussen de resultaten van herhalingen van de ethanolconcentratie in het bloed (BEC) te evalueren en te rapporteren over de rol van herhaalde tests om het rapporteren van onjuiste resultaten te voorkomen. Documentbeheersysteem van het ziekenhuis door de procentuele verandering tussen herhaalde BEC-testruns te berekenen.

Om de klinische relevantie te beoordelen, werd de bias tussen twee resultaten uit dezelfde steekproef vergeleken met behulp van de 1988 Clinical Laboratory Improvement Amendments ‘(CLIA) proficiency testing toelaatbare totale fout (TEa) limieten. Uit een totaal van 1.627 BEC-tests uitgevoerd tussen januari 2017 en In januari 2018 werd 70% (1.133) herhaaldelijk getest. Hiervan resulteerden 830 in BEC’s tussen 0-5 mmol / L, waarvan 237 (28,5%) boven de 25% aanvaardbare TEa.

Caspase 1 Assay Kit

abx299023-2550tests 25-50 tests
EUR 692

Caspase 1 Assay Kit, green

KF17201 25 Tests
EUR 325

Caspase-1 Activity Assay Kit

AR4003-100Assays 100 Assays
EUR 514

Caspase-1 Activity Assay Kit

AR4003-25Assays 25 Assays
EUR 236

Caspase-1 Activity Assay Kit

AR4003-50Assays 50 Assays
EUR 340

Caspase-1 Fluorometric Assay Kit

K2010-200 200 assays
EUR 696

Caspase-1 Fluorometric Assay Kit

K2010-25 25 assays
EUR 238

Caspase-1 Fluorometric Assay Kit

K2010-400 400 assays
EUR 1086

Caspase-1 Colorimetric Assay Kit

K2011-200 200 assays
EUR 696

Caspase-1 Colorimetric Assay Kit

K2011-25 25 assays
EUR 238

Caspase-1 Colorimetric Assay Kit

K2011-400 400 assays
EUR 1086

Caspase 1 Fluorometric Assay Kit

55R-1272 25 assays
EUR 277
Description: Assay Kit for detection of Capase 1 activity in the research laboratory

Caspase 1 Colorimetric Assay Kit

55R-1273 25 assays
EUR 277
Description: Assay Kit for detection of Capase 1 activity in the research laboratory

Caspase-1 Fluorometric Assay Kit

K110-100
EUR 479

Caspase-1 Fluorometric Assay Kit

K110-200
EUR 620

Caspase-1 Fluorometric Assay Kit

K110-25
EUR 207

Caspase-1 Fluorometric Assay Kit

K110-400
EUR 958

Caspase-1 Colorimetric Assay Kit

K111-100
EUR 479

Caspase-1 Colorimetric Assay Kit

K111-200
EUR 620

Caspase-1 Colorimetric Assay Kit

K111-25
EUR 207

Caspase-1 Colorimetric Assay Kit

K111-400
EUR 958

Caspase-3 DEVD-R110 Fluorometric HTS Assay Kit

30009-1 1KIT
EUR 100
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1KIT

Caspase-8 IETD-R110 Fluorometric HTS Assay Kit

30012-1 1KIT
EUR 100
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1KIT

Caspase 3 Assay Kit

20-abx294003
 • EUR 1255.00
 • EUR 457.00
 • EUR 770.00
 • 100 tests
 • 20 tests
 • 50 tests

Poly-Caspase Assay Kit

20-abx299016
 • EUR 1302.00
 • EUR 582.00
 • 100 tests
 • 25 tests

Caspase 6 Assay Kit

20-abx299018
 • EUR 1302.00
 • EUR 582.00
 • 100 tests
 • 25 tests

Caspase 8 Assay Kit

20-abx299020
 • EUR 1302.00
 • EUR 582.00
 • 100 tests
 • 25 tests

Caspase 9 Assay Kit

20-abx299021
 • EUR 1302.00
 • EUR 582.00
 • 100 tests
 • 25 tests

Poly-Caspase Assay Kit

abx299022-2550tests 25-50 tests
EUR 692

Poly-Caspase Assay Kit

20-abx299025
 • EUR 1302.00
 • EUR 582.00
 • 100 tests
 • 25 tests

Caspase 2 Assay Kit

abx299026-25tests 25 tests
EUR 582

Caspase 10 Assay Kit

abx299027-100tests 100 tests
EUR 1302

Caspase 9 Assay Kit

20-abx299035
 • EUR 1302.00
 • EUR 582.00
 • 100 tests
 • 25 tests

Caspase 12 Assay Kit

55R-1290 25 assays
EUR 328
Description: Assay Kit for detection of Capase 12 activity in the research laboratory

Glycerol Cell-Based Assay Kit

K977-100
EUR 490

Genorise® Caspase-1 Colorimetric Assay Kit

GR107007 100 tests
EUR 380

Genorise® Caspase-1 Fluorometric Assay Kit

GR107008 100 tests
EUR 350

Caspase-8 IETD-R110 Fluorometric and Colorimetric Assay Kit (25 assays)

30011-1 1KIT
EUR 204
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1KIT

Caspase 1 Colorimetric Cell-Based ELISA Kit

EKC1083 100ul
EUR 572

Caspase 2 Assay Kit, green

KF17202 25 Tests
EUR 304

Caspase 6 Assay Kit, green

KF17204 25 Tests
EUR 304

Caspase 8 Assay Kit, green

KF17205 25 Tests
EUR 304

Caspase 9 Assay Kit, green

KF17206 25 Tests
EUR 304

Caspase 10 Assay Kit, green

KF17207 25 Tests
EUR 304

Caspase 13 Assay Kit, green

KF17208 25 Tests
EUR 304

Caspase 9 Assay Kit, red

KF17302 25 Tests
EUR 304

Caspase-2 Activity Assay Kit

AR4004-100Assays 100 Assays
EUR 514

Caspase-2 Activity Assay Kit

AR4004-25Assays 25 Assays
EUR 236

Caspase-2 Activity Assay Kit

AR4004-50Assays 50 Assays
EUR 340

Caspase 3/7 Assay Kit

20-abx299017
 • EUR 1302.00
 • EUR 582.00
 • 100 tests
 • 25 tests

Caspase 3/7 Assay Kit

abx299024-2550tests 25-50 tests
EUR 692

Caspase 3/7 Assay Kit

20-abx299028
 • EUR 1193.00
 • EUR 582.00
 • 100 tests
 • 25 tests

Caspase-3 Fluorometric Assay Kit

K2007-200 200 assays
EUR 696

Caspase-3 Fluorometric Assay Kit

K2007-25 25 assays
EUR 238

Caspase-3 Fluorometric Assay Kit

K2007-400 400 assays
EUR 1086

Caspase-3 Colorimetric Assay Kit

K2008-200 200 assays
EUR 696

Caspase-3 Colorimetric Assay Kit

K2008-25 25 assays
EUR 238

Caspase-3 Colorimetric Assay Kit

K2008-400 400 assays
EUR 1086

Caspase-8 Fluorometric Assay Kit

K2012-200 200 assays
EUR 696

Caspase-8 Fluorometric Assay Kit

K2012-25 25 assays
EUR 238

Caspase-8 Fluorometric Assay Kit

K2012-400 400 assays
EUR 1086

Caspase-8 Colorimetric Assay Kit

K2013-200 200 assays
EUR 696

Caspase-8 Colorimetric Assay Kit

K2013-25 25 assays
EUR 238

Caspase-8 Colorimetric Assay Kit

K2013-400 400 assays
EUR 1086

Caspase-6 Fluorometric Assay Kit

K2014-200 200 assays
EUR 696

Caspase-6 Fluorometric Assay Kit

K2014-25 25 assays
EUR 238

Caspase-6 Fluorometric Assay Kit

K2014-400 400 assays
EUR 1086

Caspase-6 Colorimetric Assay Kit

K2015-200 200 assays
EUR 696

Caspase-6 Colorimetric Assay Kit

K2015-25 25 assays
EUR 238

Caspase-6 Colorimetric Assay Kit

K2015-400 400 assays
EUR 1101

Caspase-2 Fluorometric Assay Kit

K2016-200 200 assays
EUR 696

Caspase-2 Fluorometric Assay Kit

K2016-25 25 assays
EUR 238

Caspase-2 Fluorometric Assay Kit

K2016-400 400 assays
EUR 1114

Caspase-2 Colorimetric Assay Kit

K2017-200 200 assays
EUR 725

Caspase-2 Colorimetric Assay Kit

K2017-25 25 assays
EUR 251

Caspase-2 Colorimetric Assay Kit

K2017-400 400 assays
EUR 1156

Caspase-9 Fluorometric Assay Kit

K2018-200 200 assays
EUR 669

Caspase-9 Fluorometric Assay Kit

K2018-25 25 assays
EUR 238

Caspase-9 Fluorometric Assay Kit

K2018-400 400 assays
EUR 1114

Caspase-9 Colorimetric Assay Kit

K2019-200 200 assays
EUR 696

Caspase-9 Colorimetric Assay Kit

K2019-25 25 assays
EUR 251

Caspase-9 Colorimetric Assay Kit

K2019-400 400 assays
EUR 1156

Caspase-12 Fluorometric Assay Kit

K2150-100 100 assays
EUR 529

Caspase-12 Fluorometric Assay Kit

K2150-25 25 assays
EUR 251

Caspase-5 Fluorometric Assay Kit

K2195-100 100 assays
EUR 502

Caspase-5 Fluorometric Assay Kit

K2195-200 200 assays
EUR 696

Caspase-5 Fluorometric Assay Kit

K2195-25 25 assays
EUR 238

Caspase-5 Fluorometric Assay Kit

K2195-400 400 assays
EUR 1114

Caspase-5 Colorimetric Assay Kit

K2196-100 100 assays
EUR 529

Caspase-5 Colorimetric Assay Kit

K2196-200 200 assays
EUR 725

Caspase-5 Colorimetric Assay Kit

K2196-25 25 assays
EUR 251

Caspase-5 Colorimetric Assay Kit

K2196-400 400 assays
EUR 1156

Caspase-10 Colorimetric Assay Kit

K2197-100 100 assays
EUR 529

Caspase-10 Colorimetric Assay Kit

K2197-200 200 assays
EUR 738

Caspase-10 Colorimetric Assay Kit

K2197-25 25 assays
EUR 251

Caspase-10 Colorimetric Assay Kit

K2197-400 400 assays
EUR 1114

Caspase-4 Fluorometric Assay Kit

K2198-100 100 assays
EUR 529

Caspase-4 Fluorometric Assay Kit

K2198-200 200 assays
EUR 738

Caspase-4 Fluorometric Assay Kit

K2198-25 25 assays
EUR 251

Caspase-4 Fluorometric Assay Kit

K2198-400 400 assays
EUR 1114

Caspase-4 Colorimetric Assay Kit

K2199-100 100 assays
EUR 557

Caspase-4 Colorimetric Assay Kit

K2199-200 200 assays
EUR 738

Caspase-4 Colorimetric Assay Kit

K2199-25 25 assays
EUR 266

Caspase-4 Colorimetric Assay Kit

K2199-400 400 assays
EUR 1114

QuantiFluo Caspase-3 Assay Kit

DCS3-100 100
EUR 275
Description: Quantitative determination of the apoptosis target caspase-3 activity by fluorimetry (400/490nm) method. Procedure: 60 min. Kit size: 100 tests. Shelf life: 12 months.

Caspase 3 Fluorometric Assay Kit

55R-1269 25 assays
EUR 277
Description: Assay Kit for detection of Capase 3 activity in the research laboratory

Caspase 3 Colorimetric Assay Kit

55R-1270 25 assays
EUR 277
Description: Assay Kit for detection of Capase 3 activity in the research laboratory

Caspase 8 Fluorometric Assay Kit

55R-1274 25 assays
EUR 277
Description: Assay Kit for detection of Capase 8 activity in the research laboratory

Caspase 8 Colorimetric Assay Kit

55R-1275 25 assays
EUR 277
Description: Assay Kit for detection of Capase 8 activity in the research laboratory

Caspase 6 Fluorometric Assay Kit

55R-1276 25 assays
EUR 287
Description: Assay Kit for detection of Capase 6 activity in the research laboratory

Caspase 6 Colorimetric Assay Kit

55R-1277 25 assays
EUR 284
Description: Assay Kit for detection of Capase 6 activity in the research laboratory

Caspase 2 Fluorometric Assay Kit

55R-1278 25 assays
EUR 284
Description: Assay Kit for detection of Capase 2 activity in the research laboratory

Caspase 2 Colorimetric Assay Kit

55R-1279 25 assays
EUR 303
Description: Assay Kit for detection of Capase 2 activity in the research laboratory

Caspase 9 Fluorometric Assay Kit

55R-1280 25 assays
EUR 277
Description: Assay Kit for detection of Capase 9 activity in the research laboratory

Caspase 9 Colorimetric Assay Kit

55R-1281 25 assays
EUR 296
Description: Assay Kit for detection of Capase 9 activity in the research laboratory

Caspase 5 Fluorometric Assay Kit

55R-1282 25 assays
EUR 284
Description: Assay Kit for detection of Capase 5 activity in the research laboratory

Caspase 5 Colorimetric Assay Kit

55R-1283 25 assays
EUR 303
Description: Assay Kit for detection of Capase 5 activity in the research laboratory

Caspase 10 Fluorometric Assay Kit

55R-1284 25 assays
EUR 284
Description: Assay Kit for detection of Capase 10 activity in the research laboratory

Caspase 10 Colorimetric Assay Kit

55R-1285 25 assays
EUR 303
Description: Assay Kit for detection of Capase 10 activity in the research laboratory

Caspase 4 Fluorometric Assay Kit

55R-1286 25 assays
EUR 303
Description: Assay Kit for detection of Capase 4 activity in the research laboratory

Caspase 4 Colorimetric Assay Kit

55R-1287 25 assays
EUR 312
Description: Assay Kit for detection of Capase 4 activity in the research laboratory

Caspase-3 Fluorometric Assay Kit

K105-100
EUR 479

Caspase-3 Fluorometric Assay Kit

K105-200
EUR 620

Caspase-3 Fluorometric Assay Kit

K105-25
EUR 207

Caspase-3 Fluorometric Assay Kit

K105-400
EUR 979

Caspase-3 Colorimetric Assay Kit

K106-100
EUR 479

Caspase-3 Colorimetric Assay Kit

K106-200
EUR 631

Caspase-3 Colorimetric Assay Kit

K106-25
EUR 207

Caspase-3 Colorimetric Assay Kit

K106-400
EUR 958

Caspase-8 Fluorometric Assay Kit

K112-100
EUR 479

Caspase-8 Fluorometric Assay Kit

K112-200
EUR 615

Caspase-8 Fluorometric Assay Kit

K112-25
EUR 207

Caspase-8 Fluorometric Assay Kit

K112-400
EUR 958

Caspase-8 Colorimetric Assay Kit

K113-100
EUR 479

Caspase-8 Colorimetric Assay Kit

K113-200
EUR 620

Caspase-8 Colorimetric Assay Kit

K113-25
EUR 207

Caspase-8 Colorimetric Assay Kit

K113-400
EUR 958

Caspase-6 Fluorometric Assay Kit

K114-100
EUR 430

Caspase-6 Fluorometric Assay Kit

K114-200
EUR 615

Caspase-6 Fluorometric Assay Kit

K114-25
EUR 202

Caspase-6 Fluorometric Assay Kit

K114-400
EUR 958

Caspase-6 Colorimetric Assay Kit

K115-100
EUR 452

Caspase-6 Colorimetric Assay Kit

K115-200
EUR 615

Caspase-6 Colorimetric Assay Kit

K115-25
EUR 202

Caspase-6 Colorimetric Assay Kit

K115-400
EUR 958

Caspase-2 Fluorometric Assay Kit

K116-100
EUR 463

Caspase-2 Fluorometric Assay Kit

K116-200
EUR 615

Caspase-2 Fluorometric Assay Kit

K116-25
EUR 202

Caspase-2 Fluorometric Assay Kit

K116-400
EUR 958

Caspase-2 Colorimetric Assay Kit

K117-100
EUR 468

Caspase-2 Colorimetric Assay Kit

K117-200
EUR 615

Caspase-2 Colorimetric Assay Kit

K117-25
EUR 213

Caspase-2 Colorimetric Assay Kit

K117-400
EUR 958

Caspase-9 Fluorometric Assay Kit

K118-100
EUR 468

Caspase-9 Fluorometric Assay Kit

K118-200
EUR 615

Caspase-9 Fluorometric Assay Kit

K118-25
EUR 207

Caspase-9 Fluorometric Assay Kit

K118-400
EUR 958

Caspase-9 Colorimetric Assay Kit

K119-100
EUR 490

Caspase-9 Colorimetric Assay Kit

K119-200
EUR 620

Caspase-9 Colorimetric Assay Kit

K119-25
EUR 218

Caspase-9 Colorimetric Assay Kit

K119-400
EUR 958

Caspase-5 Fluorometric Assay Kit

K122-100
EUR 436

Caspase-5 Fluorometric Assay Kit

K122-200
EUR 582

Caspase-5 Fluorometric Assay Kit

K122-25
EUR 202

Caspase-5 Fluorometric Assay Kit

K122-400
EUR 958

Caspase-5 Colorimetric Assay Kit

K123-100
EUR 468

Caspase-5 Colorimetric Assay Kit

K123-200
EUR 615

Caspase-5 Colorimetric Assay Kit

K123-25
EUR 213

Caspase-5 Colorimetric Assay Kit

K123-400
EUR 958

Caspase-10 Fluorometric Assay Kit

K124-100
EUR 441

Caspase-10 Fluorometric Assay Kit

K124-200
EUR 615

Caspase-10 Fluorometric Assay Kit

K124-25
EUR 202

Caspase-10 Fluorometric Assay Kit

K124-400
EUR 958

Caspase-10 Colorimetric Assay Kit

K125-100
EUR 463

Caspase-10 Colorimetric Assay Kit

K125-200
EUR 615

Caspase-10 Colorimetric Assay Kit

K125-25
EUR 213

Caspase-10 Colorimetric Assay Kit

K125-400
EUR 958

Tweehonderd zesenzeventig BEC-testresultaten waren groter dan> 14 mmol / L, en er was een goede consensus tussen de eerste en herhaalde testresultaten (99%). In deze groep was de gemiddelde bias 0,0% (95%, BI = -9,8-9,8%). Drie van de herhaalde testresultaten werden echter als significant verschillend beschouwd. Er waren twee tegenstrijdige resultaten bij het ethanolniveau van 5-14 mmol / L, en de gemiddelde afwijking was 2,1% (95%, BI = -15,0-19,1%). Het merendeel van de herhaalde BEC-testwaarden was hetzelfde als de basislijn waarde; daarom kan er een beperkt voordeel zijn om dergelijke frequente herhaalde analyses voort te zetten.